August 10, 2018 by Mysore Vadiraj Article 0

Mridangam & Konnakol Collage – korapu Varisai

Hi friends, just tried doing mridangam collage – reciting & playing Basic Korapu Varisai. This is one of the Basic Korapu ( Reduction) lesson which is taught to students in the initial level on our Mridangam academy which makes students strong in giving Pauses (kaarvais),which is most essential in our music. We teachlot of these type of exercises which makes a student capable of playing all syllables in different speeds, which gives control over the instrument & also clarity. This is one of the nice composition of my first Guru Sri PG Laksminarayana sir. The Korapu Varisai is a combination of pauses or kaarvais & syllables & will end with 3 different ardhis & the extension of last Arudhi with 2 repetations. Through these type of lessons, a student can start learning Korapu, Korvai from the beginning itself. hope you enjoy this Video. For Mridangam Classes & Concerts or Collaborations, Please write to: mridangam@mysorevadiraj.com , mysorevadiraj@gmail.com  Follow us on Social Media: https://www.facebook.com/onlinemridangamclass/ https://www.instagram.com/online_mridangam_class/ https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=oOVUdQy-bSI  

Read On
January 27, 2017 by Mysore Vadiraj Article 0

A Small Article On Purandara Dasaru on his aradhane

                        *ಶ್ರೀ ಪುರಂದರದಾಸರು* ಶ್ರೀಪುರಂದರದಾಸರ ಪುಣ್ಯದಿನ ಸ್ಮರಣೆ ನಿಮಿತ್ತ… *ಮನ್ಮನೋಭೀಷ್ಟವರದಂ ಸರ್ವಾಭೀಷ್ಟ ಫಲಪ್ರದಮ್|* *ಪುರಂದರಗುರುಂ ವಂದೇ ದಾಸಶ್ರೇಷ್ಠಂ ದಯಾನಿಧಿಮ್||* ಶ್ರೀ ಪುರಂದರದಾಸರು ಕನ್ನಡನಾಡು ಕಂಡ ಅಪ್ರತಿಮ ಧರ್ಮಪ್ರಸಾರಕರು. ಕನ್ನಡ ಭಾಷಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಗೇಯತೆಯನ್ನು ತಂದು ಕೊಟ್ಟ ಮಹಾ ಮಹಿಮರು. ಶ್ರೀ ಪುರಂದರದಾಸರ ಮೂಲಸ್ಥಾನ ಪಂಢಪುರದ ಬಳಿಯ ಪುರಂದರಗಢ. ಪೂರ್ವಜೀವನದಲ್ಲಿ ಚಿನಿವಾರರಾಗಿದ್ದ ಇವರು ಅಪಾರ ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದರು.  ನವ ಕೋಟಿನಾರಾಯಣ ಎಂಬ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಅಗಾಧಸಂಪತ್ತಿನ ಹಿರಿಮೆಯನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಪೂರ್ವಜೀವನದಲ್ಲಿ ಜಿಪುಣಾಗ್ರೇಸರೆಂದು ಸುಪ್ರಸಿದ್ದರಾಗಿದ್ದ ಇವರು ಅನಂತರ ಸರ್ವಸ್ವವನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿ ದಾನಶೂರರೆನ್ನಿಸಿದ್ದು ವಿಶಿಷ್ಟ ದೈವಸಂಕಲ್ಪ.‌ ನವಕೋಟಿ ಎನ್ನಿಸಿದ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀಯನ್ನು ತೊರೆದು ಅವಳ ಪತಿಯಾದ ನಾರಾಯಣನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿದ್ಹು ಇವರ ಅಮೋಘ ಸಾಧನೆ. ಕೇವಲ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀಯ ಉಪಾಸನೆ ಅನರ್ಥಕ, ನಾರಾಯಣನ ಉಪಾಸನಯೇ ತಾರಕ ಎಂಬ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಹನ್ನೆರಡನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದ ನಿರೂಪಣೆಗೆ ಇವರ ಜೀವನ ನಿದರ್ಶನ. ಪೂರ್ವಜೀವನದಲ್ಲಿ ಚಿನಿವಾರ ಸುರ್ವಣವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದರೆ‌ ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಮಧ್ವಮತಪ್ರಸಾರಕರಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರಸುವರ್ಣದ ದಾನಶೂರ ರೆನ್ನಿಸಿದ್ದು ವಿಶೇಷ. ಅವರ ಇಂತಹ ಪರಿವರ್ತನೆಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಸರಸ್ವತೀಬಾಯಿಯ ಧರ್ಮಶ್ರದ್ದೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು ಇದರ ಸ್ಮರಣೆಗೆಂಬಂತೆ *ಹೆಂಡತಿ ಸಂತತಿ ಸಾವಿರವಾಗಲಿ ದಂಡಿಗೆ ಬೆತ್ತ ಹಿಡಿಸಿದಳಯ್ಯ* ಎಂದು ಅವರು ಅನಂತರ ಹಾಡಿದರು. ಪತಿಯು ಸನ್ಮಾರ್ಗ ಹಿಡಿಯಲು ಪತ್ನಿ ವಹಿಸಬೇಕಾದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಸರಸ್ವತೀಬಾಯಿಯ ಪ್ರಸಂಗ ಸ್ತ್ರೀ ಕುಲಕ್ಕೆ ನೀಡಿದೆ. ಶ್ರೀ ವ್ಯಾಸರಾಜರಂತಹ ವಿದ್ವನ್ನಣಿಗಳ ಸಂಪರ್ಕ ಇವರನ್ನು ಮಧ್ವಸಿದ್ದಾಂತದ ವಿಶ್ವರೂಪದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅಣಿಯಾಗಿಸಿತು. *ಮಧ್ವಮತದ ಸಿದ್ದಾಂತ ಪದ್ದತಿ ಬಿಡಬೇಡಿ ಬಿಟ್ಟು ಕೆಡಬೇಡಿ* ಎಂಬ ಇವರ ಸಂದೇಶ ಜಿಜ್ಞಾಸುಗಳ ಪಾಲಿಗೆ ಅಮೃತಧಾರೆ. ವಿಜಯನಗರವೆನ್ನಿಸಿದ ಹಂಪೆ ಇವರ ಹರಿದಾಸ ಜೀವನ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ದಶಕಗಳ ಕಾಲದ ಸಂಪರ್ಕ ಇವರನ್ನು ವಿಜಯನಗರದ ಹರಿದಾಸರೆಂದೇ ಗುರುತಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ ಪುರಂದರದಾಸರ ದೇಶ ಸಂಚಾರದ ವೈಖರಿಯೂ ಆಗಾಧವಾದುದು ಸಮಗ್ರ ಭರತಖಂಡವನ್ನೇ ಅವರು ಸಂಚರಿಸಿದ್ದುದಕ್ಕೆ ಅವರ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಅವರ ಸಂಚಾರ ಕೇವಲ ತೀರ್ಥದರ್ಶನ ವಾಗದೇ ತೀರ್ಥಮಹಿಮೆಯ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯವೂ ಅಗಿ ಜ್ಞಾನಕಾರ್ಯವೆನ್ನಿಸಿತು. ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು […]

Read On
January 16, 2017 by Mysore Vadiraj Article 0

“Lord Nandikeshwara – The God Of Mridangam”

 Nandikeshwara The  God Of Mridangam.    Mridangam Solo  “Lord Nandikeshwara – The God Of Mridangam” “Lord Nandikeshwara” is considered as a god of Mridangam. According to Indian mythologies, Lord Nandi (Bull), who was the escort of Lord Eshwara who used to accompany Mridangam for ‘Rudra Thandava- the divine performance of lord Rudra’. Another myth also adds that that the mridangam apparently was created because an instrument was needed that could recreate the sound of Indra (the Hindu counterpart of Zeus king of Gods) as he moved through the heavens on his elephant Airavata. That is why mridangam is called the ‘Deva Vaadyam’ or the instrument of the Lords. Contact here for Online Mridangam Class -Mysore Vadiraj

Read On
January 16, 2017 by Mysore Vadiraj Article 3

Basic Strokes Of Mridangam

Basic strokes of Mridangam: Though there are lot of syllables & Strokes in mridangam, I have mentioned basic syllables here which we learn in the beginning stage. For the benefit of students, I have demonstrated the syllables with appropriate pictures with description here. Please go through & practice carefully. Chapu :  Vibrating tone played with the small finger on the right hand side, between the black patch and the outer layer. The sound is tuned to the Shruthi/ tone of the tambura. This chapu is a melodic & divine naadham(tone) which has a soothing effect on a listener. The sound clarity of chapu is so important for a Mridangam player as it embellishes the song when played asthethically.    Tha : Non Vibrating tone played at the centre of left hand side of the instrument.  Dhi : Non vibrating tone played on middle of blackspot on the right side of the instrument.  Thom: Viberating tone played on  outer side of left side of the instrument. Nam:  Vibrating tone played on the outer layer of the right hand side using index finger with the support of ring finger or middle finger on black patch ( Saadham / Karanai )  to minimize vibration of […]

Read On
January 16, 2017 by Mysore Vadiraj Article 0

“Suladhi Saptha Thalas as mentioned by Sri Purandara Dasa”

  Suladhi Saptha Thala’s:      There are 7 Basic thalas in Carnatic Music. Though there are many complicated thalas in our music system, Sangeetha Pithamaha Sri “Purandara Dasa” formed these 7 thala’s as basic thalas, In which a student can learn music without much complications. here is a Sloka of Suladhi Saptha Thala as described by Sri PurandaraDasa: || Dhruva mattya roopankanchaiva    Jamphe Tripura evacha || || Ata thaleka thalancha    Saptha thaalam Prakeerthithaha ||                                      – Sri Purandara Dasa They are : 1. Dhruva Thalam 2. Mattya Thalam 3. Rupaka Thalam 4. Jhampha Thalam 5. Triputa Thalam 6. Ata Thalam 7. Eka Thalam Online Mridangam Class

Read On
January 15, 2017 by Mysore Vadiraj Article 0

Brief Information about “Aadhi Thaalam or Aadi Thala”

  “Aadi Thala”                Aadhi Thala Demonstration  Aadi Thalam : Adi thalam (Sanskrit ādi tālà आदि ताल, literally “primary clap”/”primary rhythm” also spelled aadi taala, adi talam) is the name of one of the most popular thala or rhythms used in Carnatic Music. Its full technical name according to the Carnatic Music’s tala system is ” Chaturashra-jaati triputa thala” Structure Of Aadi Thalam : This tala has eight aksharas consisting of ‘1 Laghu & 2 Dhruthas ‘ which is 8beats per cycle, in case of Vilamba kaala or chouka kaley its 16beats per cycle ie. we need to put all the aksharam twice. Many kritis and around half of the varnams are set to this tala.   In a carnatic classical concert, Usually a main performer chooses Aadi thalam to sing or play a main song of the concert & Mridangam artiste plays thani  avarthanam in that particular song & exhibits his talent & skills. Its also easy for audience to put thalam along with a song & all the nadais can be easily (without compromising) played by mridangam artistes & other percussionists too..                     […]

Read On
January 15, 2017 by Mysore Vadiraj Article 0

“Mridangam- Deva Vadhyam”

  “Mridangam – Deva Vadhyam”                                                                                                                                                                                                                                          Mridangam Solo Mridangam :                       In ancient Hindu sculpture, painting, and mythology, the mridangam is often depicted as the instrument of choice for a number of deities including Ganesha (the remover of obstacles) and Nandi, who is the vehicle and follower of Shiva. Nandi is said to have played the mridangam during Shiva’s primordial tandava dance, causing a divine rhythm to resound across the heavens. The mridangam is thus also known as “Deva Vaadyam,” or “Divine Instrument”. Over the […]

Read On
December 16, 2016 by Mysore Vadiraj Article 0

Jingle Bells – Jingle Bells, Christmas song on Mridangam by Mysore Vadiraj

Hi Friends, Merry Christmas & New Year Wishes to all. AS this is a month of Christmas, I thought of playing the famous Christmas song, ie “Jingle bell, Jingle bell” in my  “Mridangam Tarang” series. I have used 7 different Mridangams, starting from lower octave ‘B’ to ‘A’ for playing this song. For higher pitch ‘A’,  I have used my new ‘Synthetic Mridangam’ ( Vegan Mridangam). Jingle Bells :  “Jingle Bells” is one of the best-known and commonly sung American songs in the world. It was written by James Lord Pierpont (1822–1893) and published under the title “One Horse Open Sleigh” in the autumn of 1857. It has been claimed that it was originally written to be sung by a Sunday school choir; however, historians dispute this, stating that it was much too “racy” (and secular) to be sung by a children’s church choir in the days it was written.Although not originally intended on having any connection to Christmas, it later became associated with Christmas music and the season in general. Jingle Bells- Lyrics. Dashing through the snow In a one-horse open sleigh O’er the fields we go Laughing all the way Bells on bob tail ring Making spirits bright […]

Read On
September 21, 2016 by Article 1

Khanda Nadai & Khanda Tishram By Mysore Vadiraj.

“Khanda Nadai & Khanda Tishram” on New Synthetic Mridangam  I have just tried to play a small “Khanda Nadai & Khanda Tishram”  on  this Newly Invented  “Synthetic Mridangam” during my Practice session.  Its a new Mridangam, invented & manufactured by Dr K Varadarangan of Bangalore. Really it is a path breaking effort. We all artistes should appreciate his intelligence, Patience & his innovative ideas in creating this wonderful Instrument. The speciality of this Mridangam is no Leather (Skin) & its totally Vegan instrument. Kudos to Sri Varadarangan for his new discovery.. This is weightless Mridangam Its a Fiber Body & completely Maintenance free. We can tune Easily to any shruthi without difference of “Meetu & Chapu” . This is the first YouTube Video of this New invention.  For Online Mridangam Classes, Contact: Online Mridangam Class *Note : Pls use Earphones for better sound. *Instrument Courtesy: Vidwan Sri G.S.Ramanujam

Read On
September 21, 2016 by Article, Library 0

A Small Mohra Korvai On Synthetic Mridangam

A Small Mohra Korvai On Synthetic Mridangam                   I have just tried to play a small “Aadi Thala Mohra Korvai”  on  this Newly Invented  “Synthetic Mridangam” during my Practice session. Its a new Mridangam, invented & manufactured by Dr K Varadarangan of Bangalore. Really it is a path breaking effort. We all artistes should appreciate his intelligence, Patience & his innovative ideas in creating this wonderful Instrument. The speciality of this Mridangam is no Leather (Skin) & its totally Vegan instrument. Kudos to Sri Varadarangan for his new discovery.. This is weightless Mridangam Its a Fiber Body & completely Maintenance free. We can tune Easily to any shruthi without difference of “Meetu & Chapu” . This is the first YouTube Video of this New invention. *Note : Pls use Earphones for better sound. *Instrument Courtesy: Vidwan Sri G.S.Ramanujam

Read On